Последно заседание на Работна група „Статистика“ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

15.06.2018

Основната тема на последното заседание на Работна група „Статистика“, проведено на 14 юни 2018 г., беше предложението за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху архитектурата на правната рамка на проекта за регламент, както и върху съдържанието на делегираните и прилагащите актове. Основните въпроси, които се разискваха на заседанието, се отнасяха за условията за обмен на микроданни в областта на външната търговия със стоки.

Председателят на Работна група „Статистика“ Сергей Цветарски предложи да бъде обсъден отново компромисният текст, постигнат на триалога на 10 април, по досието за регламент относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД). Бяха представени варианти за евентуални изменения с цел намиране на приемливо за всички страни предложение. По-специално, бяха дискутирани изготвените от Ирландия и Испания текстове, както и възможните рискове от неприемането на регламента.

Председателството информира делегациите за основните резултати от последните технически срещи от 25 май и 6 юни, както и за триалога от 31 май, по досието за интегрираната европейска социална статистика (IESS). Г-н Цветарски запозна работната група с плановете на Председателството относно предстоящите технически срещи и политически триалози до края на юни 2018 година.

Генералният директор на статистическата служба на Австрия очерта важните теми, които ще бъдат разглеждани по време на предстоящото Австрийско председателство.

В края на заседанието г-н Сергей Цветарски благодари на всички делегации от държавите членки, на Генералния секретариат на Съвета и на ЕК за конструктивния дух, добронамереността и оказаната подкрепа по време на Българското председателство.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация