Основни резултати от априлското заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на ЕС

20.04.2018

Фокусът на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 19 април 2018 г., беше върху предложението на ЕК за рамков регламент за европейската бизнес статистика.

Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Председателството компромисни текстове по членове от 1 до 27 на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS).

Бяха разгледани членове 1, 2 и 3. Основните спорни въпроси се отнасят за обхвата на националните бизнес регистри в член 3. На следващото заседание на РГ „Статистика“ на 29 май ще продължи обсъждането на останалите членове от FRIBS.

Председателят на Работна група „Статистика“ и председател на НСИ Сергей Цветарски информира делегациите за резултатите от проведения първи и окончателен политически триалог по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета. Част от държавите членки подкрепиха постигнатия компромис, предстои останалите да предоставят информация за изразената от тях резерва за проучване.

Делегациите бяха информирани и за резултата от третия и окончателен политически триалог по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и на Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. във връзка с европейската статистика за трайните насаждения. И тук част от държавите членки подкрепиха постигнатия компромис, очаква се останалите да предоставят информация за изразената от тях резерва за проучване.

Българското председателството представи на членовете на работната група и резултатите от проведения първи триалог по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация