Постигнато беше общо съгласие по дългоочакван статистически регламент

23.02.2018

Три досиета бяха разгледани на второто за българското председателство заседание на Работна група „Статистика“

На заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 22 февруари, бяха обсъдени и приети от държавите членки заключителните елементи на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (IESS). По този начин се открива пътя към по-нататъшните действия за приемането на регламента чрез тристранни преговори с Европейския парламент и Съвета, като се очертава реална перспектива за приключването на процеса по приемането му по време на българското председателство. Участниците в срещата приеха с удовлетворение този резултат, тъй като дискусиите по регламента се водеха по времето на четири председателства, но решителният напредък беше постигнат на двете заседания на българското председателство.

Дискусията продължи с предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом, на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета. Бяха обсъдени възможностите за постигане на компромис с предложените от Европейския парламент изменения по проекта, отнасящи се до прилагането на делегирани актове (които повечето от държавите членки не приемат) и актове за изпълнение  в определени членове от предложението за регламент. По време на първите тристранни преговори по този регламент, насрочени за 10 април, Българското председателство ще представи и отстоява позицията на  Работна група „Статистика“.

По третото досие от дневния ред - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика (FRIBS) - Европейската централна банка представи становището си и изрази готовност да участва в бъдещи дискусии в името на доброто сътрудничество с Европейската статистическа система.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация