Законодателни досиета

Европейска бизнес статистика (FRIBS)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

EUR-Lex / Oeil


Интегрирана европейска социална статистика (IESS)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

EUR-Lex / Oeil


Регламент за БНД

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

EUR-Lex / Oeil


Интегрирана статистика за земеделските стопанства (IFS)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

EUR-Lex / Oeil


Статистика за железопътния транспорт (преработен текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)

EUR-Lex / Oeil


Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

EUR-Lex / Oeil

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация